11 đại dịch làm thay đổi thế giới: Bệnh đậu mùa (thế kỷ 15 - 17)

11 đại dịch làm thay đổi thế giới: Bệnh đậu mùa (thế kỷ 15 - 17)

Chuyên mục: EVA TÁM

Quý khách đang yêu cầu Xem/Tải clip: "11 đại dịch làm thay đổi thế giới: Bệnh đậu mùa (thế kỷ 15 - 17)"; Giá: "0 đ";

Để sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng soạn tin: N gửi 5201 Lưu ý: Quý khách vui lòng soạn đúng cú pháp trên

Giới thiệu : Thực dân châu Âu xâm chiếm châu Mỹ vào thế kỷ 17 và mang theo cả bệnh đậu mùa (do virus variola gây ra) tới lục địa này. Bệnh đậu mùa đã cướp đi sinh mạng của khoảng 20 triệu người, gần 90% dân số ở châu Mỹ khi đó.