Bao nhiêu con muỗi có thể hút cạn máu một người lớn?

Bao nhiêu con muỗi có thể hút cạn máu một người lớn?

Chuyên mục: NUÔI CON

Quý khách đang yêu cầu Xem/Tải clip: "Bao nhiêu con muỗi có thể hút cạn máu một người lớn?"; Giá: "1000 đ";

Để sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng soạn tin: N gửi 5201 Lưu ý: Quý khách vui lòng soạn đúng cú pháp trên

Giới thiệu : Muỗi hổ châu Á là loài lớn nhất. Với số lượng đủ nhiều, chúng có thể hút cạn máu một người lớn.