Không nhận diện được thuê bao Đăng nhập
Nhạc chế: Em ở nhà quê mới lên

Nhạc chế: Em ở nhà quê mới lên

Chuyên mục: NHẠC

Quý khách đang yêu cầu Xem/Tải clip: "Nhạc chế: Em ở nhà quê mới lên"; Giá: "2000 đ";

Để sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng soạn tin: AVD 185626 gửi 8262 Lưu ý: Quý khách vui lòng soạn đúng cú pháp trên

Giới thiệu: Ở nhà quê mới lên, em ở nhà quê mới lên đâu có biết gì, nhìn ông Tây ổng ăn em tưởng thùng phi đổ xăng…