Không nhận diện được thuê bao Đăng nhập
Hát chèo: Ba Quan Đổi Lấy Một Nụ Cười

Hát chèo: Ba Quan Đổi Lấy Một Nụ Cười

Chuyên mục: NHẠC

Quý khách đang yêu cầu Xem/Tải clip: "Hát chèo: Ba Quan Đổi Lấy Một Nụ Cười"; Giá: "2000 đ";

Để sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng soạn tin: AVD 154183 gửi 8262 Lưu ý: Quý khách vui lòng soạn đúng cú pháp trên

Giới thiệu : Ba quan đổi lấy có một nụ cười rằng, ba quan đổi lấy có một nụ cười rằng, khéo tay ông tơ bà nguyệt, nên (đây) mới kén người là người tài ngoan (hoa), ông tơ bảo rằng thời, kén từ cô cả nay kén ra, Bà nguyệt lại bảo rằng thời, kén từ cô cả à, cô hai cô ba náy kén ra.