Không nhận diện được thuê bao Đăng nhập

Hát chèo: Ba Quan Đổi Lấy Một Nụ Cười

Đồng ý sử dụng, mời quý khách bấm các lựa chọn

thumbnail 03:31

Quý khách đang yêu cầu Xem/Tải clip: "Hát chèo: Ba Quan Đổi Lấy Một Nụ Cười";

Giá: "2000 đ";

Để sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng soạn tin: AVD 154183 gửi 8262

Lưu ý: Quý khách vui lòng soạn đúng cú pháp trên

Lượt xem/tải: 37

Chuyên mục: NHẠC
Giới thiệu: Ba quan đổi lấy có một nụ cười rằng, ba quan đổi lấy có một nụ cười rằng, khéo tay ông tơ bà nguyệt, nên (đây) mới kén người là người tài ngoan (hoa), ông tơ bảo rằng thời, kén từ cô cả nay kén ra, Bà nguyệt lại bảo rằng thời, kén từ cô cả à, cô hai cô ba náy kén ra.

Video liên quan